Další možnosti

Automatická kresba - SRT, kyvadlo - grafologická diagnostika 

Zachycené neviditelno                                      

aneb Automatická kresba

Všechno co se děje, je výsledkem vzájemných vztahů energií ...                                                   Tyto energetické vztahy lze zaznamenat pomocí kreslení, technikou automatické kresby Diagnostika pomocí automatické kresby (AK) funguje jako samostatná disciplína, ale slouží i k doplnění a upřesnění Vaší situace k astrologické konzultaci a též pomocí ní lze zjišťovat další souvislosti, například ve vztazích, z minulosti apod.
Výborné zkušenosti mám s AK jako diagnostikou partnerských vztahů. Výklad partnerských vztahů pomocí AK doplňuje a zpřesňuje partnerský horoskop.
Pomocí AK lze odhalit negativní energie nebo nezdravé napojení či vazby na jiné bytosti.          Lze nakreslit Vaše duchovní průvodce, anděly, bytosti, které Vás chrání apod.
Co nás trápí, když nás někde "tlačí bota".
Lze nakreslit negativní cizí energii, která nás svazuje, omezuje, vysává.
Pomocí AK nevytvářím na přání harmonizační obrázky, ani diagnostické kresby nepředávám klientům. Tyto po konzultaci ihned likviduji, protože obsahují velmi často stopy negativních, nežádoucích energií.
Vyjímkou může být pozitivně vyzařující kresba duchovního průvodce nebo jiné Vám blízké duchovní bytosti nakreslené přesně pro Vás. Ale to záleží na vyšší moudrosti Univerza, mám-li něco takového pro Vás nakreslit nebo ne ... tuhle "službu" nemám v nabídce a je zcela zdarma ...

SRT, práce s VJ, kyvadlo ...

Všechny současné techniky práce s kyvadlem jsou založeny na napojení poradce - člověka, který ovládá techniku práce s kyvadlem, na tzv. bytosti Vyšší Já, tedy naše duchovní průvodce a učitele, jiné např. andělské bytosti, které k nám mají v jiných sférách vztah a pomáhají nám. K srozumitelné komunikaci s VJ slouží tabulky vytvořené a přizpůsobené pohybu kyvadla, které skrze napojení přes poradce ukazuje, co se děje při procesu používání kyvadla aktuálně, ať už požadovanou informaci VJ zpracovává nebo odstraňování energetických disharmonií, které právě probíhá. Možnosti práce s kyvadlem:

Vyhledání negativních vzorců a bloků v podvědomí a jejich čištění.

Odpovědi na otázky, které nám pomáhají v práci na sobě, na nesmyslnou otázku dostaneme nesmyslnou odpověď.

Je možné řešit minulé životy, záležitosti z doby mezi životy i z jiných dimenzí. Určení a výběr vhodné esence, potraviny, barvy, drahého kamene, zjištění působení zakoupené starožitnosti apod.                                                                                                        

Vyčištění předmětů, místa od negativních energií z minulosti ( koupě bytu, domu ... ), odvedení tzv přivtělených duší - tedy správněji odpojení jejich vlivů. Napojení negativních bytostí na nás - vztahy, energie, bytosti, minulost, přítomnost, budoucnost ...


Práce s kyvadlem není věštění. Pokud nechceme na sobě opravdu pracovat a řešit to, co sami neumíme nebo nedokážeme, tak nám bytosti z vyšších úrovní nebudou pomáhat, tak jak bychom si představovali. A dočkáme se toho, že místo kýžené odpovědi na nevhodnou otázku, například - Jaká čísla padnou ve sportce ? nedostaneme žádnou odpověď nebo úplně špatná čísla. Rovněž otázky na délku trvání života nebo smrt, nebudou zodpovězeny. Na druhou stranu, můžeme se například často dočkat "seshora" pozitivní pomoci v drobných každodenních záležitostech, jsou li pro nás užitečné a přínosné.

Grafologická diagnostika

Grafologie je nauka o písmu odlišná od soudního znalectví písma, které se využívá především v kriminalistice.
Upozorňuji, že nejsem soudní znalec písma. Posuzování pravosti rukopisu - v případě podezření na zfalšování nebo podvod, v žádném případě nemohu provádět, ani se k němu vyjádřit.
Grafologická analýza písma se zabývá popisem a následným psychologickým výkladem znaků rukopisu. Soudní znalectví písma slouží především k ověřování pravosti rukopisu. Grafologická analýza je založena na poznatcích psychologie a má k ní nejblíže jako příbuzná projekční psychodiagnostická metoda. Projekční, protože člověk"projektuje", promítá svou osobnost do všeho co dělá, tvoří, čím se zabývá. V každém individuálním lidskémvýtvoru vidíme nezaměnitelný otisk té osobnosti, která jej vytvořila. Stejně tak v písmu, kde se zrcadlí duševní život člověka.
K serióznímu posouzení písma je třeba minimálně jedna str. formátu A4, psaná vlastním, nestylizovaným písmem, bez linek a umělých okrajů, podpis - přirozený, tak jak se běžně podepisujeme a pokud jsme zvyklí, tak lze ještě přidat tzv. parafu - zkrácený podpis. Dále je třeba sdělit věk, zda člověk netrpí nějakým těžším zdravotním problémem, případně psychickými problémy, závažné životní okolnosti, pohlaví, specifické zvláštnosti života pisatele.

Grafologie není věštění, terapie ani energetická disciplína, pracuje na základě zkušeností a dat, psychologie. Co lze například vyčíst z písma?                          

Jaké máme sebevědomí                                                                                                                

Jak se dokážeme nebo nedokážeme prosadit mezi ostatními                                                    Písmo ukazuje naši vitalitu, jakým způsobem a kde ji využíváme, oblast sexuality                  Některé znaky rukopisu také mohou naznačovat  emocionální zranění z naší minulosti                

Míra extroverze nebo  introverze                                                                                                  Navazování kontaktů, vztahů, začátků a konců                                                                           Temperament, síla a zaměření vůle                                                                                              

Míra ambicí nebo nedostatek energie expandovat v  životě                                                     Morální síla osobnosti                                                                                                                      Intelektuální / emocionální dispozice


Grafologii velmi vhodně doplňuje Test kresby stromu (Baum test), kdy z kresby stromu nakresleného volně na stránce A4 lze odvodit doplňující chrakteristiky osobnosti. Neměl by to být jehličnatý strom, nejlépe je nakreslit ovocný strom. Kresba stromu vypovídá třeba o tom jak si stojíme ve vztahu klidem, ukazuje celkovou zralost osobnosti, životní expanzi nebo zablokování, zda člověk prožil závažná traumata a jak se s nimi vyrovnal ...