GDPR a PROHLÁŠENÍ

Zásady ochrany osobních údajů

Žádné Vaše osobní údaje poskytnuté za účelem vypracování horoskopu nebudou z mé strany  poskytnuty třetí osobě ani zveřejněny nebo jakýmkoliv způsobem sdělovány komukoliv jinému. Stejně jako předmět Vaší otázky, téma, které se mnou probíráte nebo řešíte.

Osobními údaji jsou: Váš čas a místo narození, datum narození, jméno a příjmení, případně fotografie za účelem lepšího naladění pro práci s kyvadlem či automatickou kresbou. Dále Váš e-mail, adresa - bydliště, tel. číslo. Stejně tak tyto údaje Vašich dětí a příbuzných ( např. v případě zadání vypracování výkladu horoskopu pro posouzení vhodnosti výběru konkrétního oboru pro Vaše dítě, zadání partnerského horoskopu ... ) nebo partnera či partnerky.

V případě grafologického rozboru písma jsou osobními údaji i Váš rukopis a jeho obsah. Tento Vám bude po konzultaci nebo zhotovení písemného výkladu, pokud se nedohodneme jinak, vrácen. Případná elektronická kopie bude evidována podle zásad ochrany osobních údajů na zabezpečeném úložišti.

Automatická kresba slouží pouze pro aktuální situaci. Proto ji po skončení konzultace likviduji.

Pro výkon astrologického poradenství potřebuji nezbytně tyto údaje: Čas, datum a místo Vašeho narození a současné aktuální bydliště. Včetně kontaktu na Vás. Tyto údaje a další budou uloženy pouze na počítači, ke kterému žádné další osoby nemají přístup.


Prohlášení 

NEPOSKYTUJI ZDRAVOTNÍ PÉČI, DIAGNOSTIKU NEMOCÍ, NEJSEM LÉČITEL. ŽÁDNÁ TECHNIKA A METODA, KTEROU POUŽÍVÁM, NENAHRAZUJE LÉKAŘSKOU PÉČI A OŠETŘENÍ. POKUD MÁTE ZDRAVOTNÍ POTÍŽE, VYHLEDEJTE PROSÍM, ODBORNOU KVALIFIKOVANOU LÉKAŘSKOU PÉČI.